Cursa IPSI Solidària
boat

RESULTATS 2017

Resultats de la categoria CAT1

Resultats de la categoria CAT2A

Resultats de la categoria CAT2B

Resultats de la categoria CAT2 unint les dues sortides

Resultats de la categoria CAT3

Resultats de la categoria CAT4

Resultats de la categoria CAT5 - Sortida 1

Resultats de la categoria CAT5 - Sortida 2

Resultats de la categoria CAT5 unint les dues sortides

Classificació de les linies de les classes, per categories

Classificació total per línies