You are hereAssemblea Ordinària de l'AMPA

Assemblea Ordinària de l'AMPA


27/10/2011 19:50

El dijous dia 27 d’octubre de 2011, a les 19:50 hores en primera convocatòria i a les 20:00 hores en segona, està prevista la celebració de l’Assemblea General Ordinària de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA), a la qual us convoquem d’acord amb el següent Ordre del Dia:

1.Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior (*)
2.Presentació i aprovació, si s’escau, del balanç econòmic del curs 2010/11
3.Presentació i aprovació, si s’escau, del balanç d’activitats del curs 2010/2011
4.Precs i preguntes
5.Celebració d’eleccions de la nova Junta de l’Ampa
6.Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost econòmic per al curs 2011/2012
7.Presentació i aprovació, si s’escau, de les activitats previstes per al curs 2011/2012
8.Altres informacions d’interès: temes de seguiment per part de la Junta, 50è aniversari de l’escola, reciclatge de llibres, web,...
9.Precs i preguntes.

(*) El text de l’acta anterior el podeu trobar a l’apartat “Junta” de la Web de l’AMPA (www.ampaipsi.cat)

Lloc de reunió: L’Assemblea se celebrarà a la Sala d’Actes de l’Escola (Edifici Borrell 2, Comte de Borrell 212-216, planta baixa)

Atesa la importància d’aquest acte, en el qual es fonamenta la participació i col•laboració de mares i pares en els temes de l’escola, la Junta agrairà la vostra assistència. Tenint en compte que es celebraran eleccions per escollir la nova Junta de l’AMPA, es prega que si hi ha alguna candidatura que vulgui presentar la seva llista ho comuniqui a la Junta actual, amb antelació, a banda de l’anunci oficial a l’Escola i a la resta de famílies que composen l’AMPA a través dels mecanismes que es considerin més adients.

SEGUEIX-NOS!

FAO

Cartell Som Escola 160

afaec