You are hereNoticia informativa FAO/AMPA

Noticia informativa FAO/AMPA


By ampaadm - Posted on 26 Juny 2013

Per interès general hem cregut oportú informar-vos de temes relacionats amb les quotes de FAO i AMPA pel curs vinent perquè així tothom pugui fer les seves previsions.

Aquest any, per tal de poder ajustar les quotes del Fons d’Ajuda a l’Orfenesa (FAO) a l’import de la pòlissa que tenim contractada amb AXA, per tal de poder repercutir la participació en beneficis, i per poder dividir l’import en dos rebuts, canviarem l’operativa, de la següent manera:

Altes i baixes: el 30 de setembre serà l’últim dia per donar-se d’alta o baixa del col·lectiu FAO pel curs 2013/2014. Només han de notificar-ho aquelles famílies noves que desitgin afegir-se al fons, o les que vulguin donar-se de baixa. Les que vulguin continuar amb la situació actual no han de fer cap tràmit. Per aquestes gestions us podeu adreçar al departament d’ Administració de l’Escola, Sr. Carles Carrasco.

El motiu de fer-ho així és per gestionar el col•lectiu d’assegurats amb la companyia amb temps per negociar, fet important ja que condiciona les quotes a pagar cada any.

Rebut Octubre 2013: el primer dies del proper mes d’Octubre es passarà a cobrament un rebut amb els següents conceptes:
• 60% de l’import previst del FAO (*)
• Quota anual AMPA (7€ per familia)

Rebut Febrer 2014: al mes de Febrer es cobrarà la part restant del FAO, on ajustarem el seu import d’acord amb la prima pagada realment i amb la possible participació en beneficis.

(*) adjuntem un quadre amb l’evolució de la quota del FAO i la previsió per aquest any. Aquests imports són anuals per nen/nena assegurat:

Modalitat Curs 2010/2011 Curs 2011/2012 Curs 2012/2013 Previsió Curs 2013/2014 Bestreta Octubre (60%) Previsió bestreta Febrer
1 titular 57,71 € 61,20 € 56,07 € 57,00 € 34,00 € 23,00 €
2 titulars 94,89 € 90,18 € 76,67 € 77,00 € 46,00 € 31,00 €

El període de cobertura de la pòlissa es del dia 1 de novembre al 31 d’octubre. El rebut de la companyia el paguem a començaments del mes de novembre, data en la que ja hem de tenir la provisió de fons preparada per fer front al primer 50% de la prima anual. És per això que es fa necessari avançar el cobrament del rebut al mes d’octubre.

Recordem que els preus indicats fan referencia sempre per nen/a assegurat, i que els nous assegurats al col•lectiu només ho poden ser per la modalitat de 2 titulars.

En el rebut d’Octubre cobrarem sencera la quota AMPA anual que tornarà a ser de 7 €. És única per família, indistintament del número de fills que es tinguin a l’Escola.

Qualsevol dubte que tingueu estem a la vostra disposició. Aconsellem que si es tracta de comprovar la vostra adhesió al FAO, contacteu directament amb Administració IPSI, Sr. Carles Carrasco.

Etiquetes

SEGUEIX-NOS!

FAO

Cartell Som Escola 160

afaec