You are hereL’assegurança d’orfenesa FAO 2017-18

L’assegurança d’orfenesa FAO 2017-18


18/09/2017 11:39

Què és?

És una assegurança que vol garantir que cap alumne de l’Escola hagi de deixar-la per motius econòmics per haver perdut un progenitor: cobreix l’import del costos obligatoris l’escolarització de l’alumne a l’Escola IPSI fins a 2n de Batxillerat en cas de defunció d’un -o de tots dos- progenitors/tutors. Les famílies la contracten col·lectivament amb la companyia d’assegurances que en cada moment ofereixi millors condicions a l’AMPA, que realitza la gestió en el seu nom: actualment està subscrita amb AXA.

Quins són els seus avantatges?

En tractar-se d’una pòlissa col·lectiva, la quota és inferior al que s’ofereix al mercat per a clients individuals. A més, sempre i quan superem els 1000 assegurats, tenim dret a la participació en els beneficis que pugui haver-hi per manca o baixa sinistralitat, participació que en cas de produir-se es descomptaria de l’import de la quota de l’exercici següent.

Quines són les seves condicions?

L’assegurança és voluntària i es subscriu amb una companyia d’assegurances, cal per això contractar-la expressament: no s’està cobert pel fet de ser alumne d’IPSI ni pagar la quota de l’AMPA. Com qualsevol assegurança, té vigència anual, de novembre de l’any en curs fins el novembre següent, renovant-se automàticament si no es notifica el contrari i s’està al corrent de pagament de la quota.

Quina és la quota?

Depèn de la sinistralitat i la participació en beneficis de l’exercici anterior: es determina quan aquest es tanca de manera definitiva, amb la qual cosa l’exercici s’inicia sense una quota tancada.
Tanmateix, es fa una estimació molt aproximada, i el pagament es fa en dos terminis: el primer el mes de novembre (60% aprox.), i el segon, un cop conegut l’import exacte, el mes de febrer. A títol orientatiu (sense que hi hagi reducció per baixa sinistralitat) la quota potser de 60 Euros/alumne. La quota d’aquest darrer curs ha estat de 44€/ per fill assegurat i la propera s’estima de 46€ que seran pagats en dos terminis, 28€ a l'octubre i 18€ al febrer.

Què cobreix exactament?

En cas de sinistre, l’asseguradora abona directament a l’Escola IPSI (no a la família) els costos obligatoris d’acabar els estudis en un sol pagament, segons un barem preestablert, per tal de cobrir d’un curs per any fins a 2n de Batxillerat. En queden doncs exclosos: la mitja pensió, les activitats extraescolars, els llibres de text o dispositius electrònics i la repetició de curs.

M’interessa i no la tinc. Com puc tramitar-ne l’alta?

En cas que vulgueu tramitar-ne l’alta per al proper exercici (de l’1 de novembre de 2017 al 31 d’octubre del 2018) heu de presentar el full d’adhesió a administració o a qualsevol recepció de l’escola abans DEL 30 DE SETEMBRE 2017 o fins al 15 d’octubre si el tràmit el feu directament a administració i aboneu en efectiu els 28€ primers de la quota. Si ja esteu assegurats no cal fer cap tràmit, atès que es renova automàticament.

Podeu trobar més informació i descarregar-vos el full d’adhesió al web de l’AMPA: http://ampaipsi.cat/node/555 (cal registrar-seprèviament per accedir als documents). A administració de l’escola trobareu aquesta mateixa informació.

Per qualsevol dubte, us podeu posar en contacte amb nosaltres: junta@ampaipsi.cat i per tràmits amb administració de l’escola.

Atentament,
La Junta de l’AMPA

Etiquetes

SEGUEIX-NOS!

FAO

Cartell Som Escola 160

afaec