You are hereBases concurs punts de llibre 2018

Bases concurs punts de llibre 2018


13/03/2018 14:03
05/04/2018 23:59

Per quart any consecutiu convoquem el concurs de punts de llibre de Sant Jordi de l'AMPA i animem a participar-hi tot l’alumnat de l'Escola d'acord amb el que s'estableix a les següents

BASES:

1. El tema dels punts de llibre és lliure.
2. Els punts han d'haver estat creats totalment per l'alumne/a que els presenta.
3. Els treballs han de tenir la mida d'un DIN-A4 partit verticalment (105mm d’ample i 297mm de llarg). Els treballs guanyadors es publicaran reduïts a mida de punt de llibre (50 x 160 mm).
4. Els punts han d'estar fets en una de les cares i a l'altra hi ha de constar el nom, el curs i el grup de l'alumne/a que el presenta.
5. S'acceptaran totes les tècniques i materials, sempre que es respectin les mides i que el treball es pugui acabar reproduint en una cartolina.
6. Es podran presentar a concurs un màxim de 2 punts de llibre per alumne/a.
7. Els punts de llibre elaborats en format electrònic es lliuraran a l'adreça: puntsdellibre@ampaipsi.cat, indicant a la capçalera: "Concurs de punts de llibre" i en el cos del correu, el nom i cognoms, el curs i el grup de l'alumne/a. Els punts de llibre presentats en format físic s'han de lliurar a la recepció del Borrell I en un sobre on hi digui: "Concurs de punts de llibre".
8. La data final de lliurament dels treballs serà el dia 5 d'abril de 2018. Els treballs lliurats després d’aquesta data queden fora del concurs.
9. Els treballs es dividiran en 4 categories segons el curs de l'autor:
1a. categoria: Educació Infantil.
2a. categoria: 1r, 2n i 3r d'Educació Primària.
3a. categoria: 4t, 5è i 6è d'Educació Primària.
4a. categoria: ESO i Batxillerat.
10. El jurat elegirà un/a guanyador/a per cada categoria. Tots els treballs guanyadors s'editaran en format de punt de llibre (50 x 160 mm) i es repartiran la setmana de Sant Jordi entre l’alumnat i el professorat de l'escola.
11. Cadascun/a dels/de les guanyadors/es també rebrà com a premi, que li serà entregat durant el pregó de la festa de Sant Jordi, un val per un llibre del Punt i Apart.
12. Els treballs guanyadors es donaran a conèixer el dia 19 d'abril publicant-los al web de l'AMPA i a les pantalles o al tauler que hi ha a l'entrada de l'edifici de Borrell I, a l'entrada de Borrell II i a l'edifici de Batxillerat.
13. El jurat el formaran els membres de la junta de l'AMPA de l'escola i es reserva el dret de declarar desert el concurs i de decidir sobre qualsevol altre punt no previst per aquestes bases.
14. Els membres del jurat no coneixeran el nom dels participants.

Per recuperar els treballs originals, tret dels guanyadors, els autors podran adreçar-se a la recepció de Borrell I a partir del dia 2 de maig.
Els treballs guanyadors s'emmarcaran i s'entregaran a l'Escola.

SEGUEIX-NOS!

FAO

Cartell Som Escola 160

afaec