You are hereInformació General

Informació General


Pàgina de información general. Es fa servir per continguts estàtics o semi-estàtics

Convocatòria Assemblea General de l'Ampa IPSI

25/10/2018 20:00

Benvolgudes associades i benvolguts associats

Un any més us convoquem a l’Assemblea de l’AMPA. L’Assemblea és un bon moment per posar-nos cara i una bona oportunitat per escoltar les propostes de les famílies, alhora donem compte dels treballs fets i presentem per decidir les activitats que volem fer aquest curs ja començat.

Així us convoquem el proper dijous 25 de octubre, a les 20:00 hores a l’Assemblea General Ordinària de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes d’IPSI (AMPA), a la qual us convoquem d’acord amb el següent ordre del dia:

Convocatòria Assemblea General de l'Ampa IPSI

09/11/2017 19:30

Benvolgudes associades i benvolguta associats,

Perquè tots hem nascut amb la capacitat de decidir celebrem l’Assemblea General de l’AMPA que és l’espai en el qual es fonamenta la participació de mares i pares en els temes de l’escola. L’Assemblea és un bon moment per posar-nos cara i una bona oportunitat per escoltar les propostes de les famílies, alhora que des de la Junta donem compte dels treballs fets i presentem per decidir les activitats que volem fer aquest curs ja començat.

Convocatòria a l’Assemblea General Ordinària de l’AMPA IPSI

03/11/2016 20:00

Benvolguts associats,

El dijous 3 de novembre de 2016, a les 20:00 està prevista la celebració de l’Assemblea General Ordinària de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA), a la qual us convoquem d’acord amb el següent

Ordre del Dia:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior (*)
2. Presentació i aprovació, si escau, del balanç d’activitats del curs 2015/2016.
3. Presentació i aprovació, si escau, del balanç econòmic del curs 2015/2016.
4. Precs i preguntes.
5. Presentació i aprovació, si escau, de les activitats previstes per al curs 2016/2017.

Estatuts AMPA IPSI

Data: 
Jun-2014

Estatuts AMPA IPSI

Convocatòria a l’Assemblea General Ordinària de l’AMPA

13/11/2014 20:00

Benvolguts associats,

El dijous 13 de novembre de 2014, a les 19:50 hores en primera convocatòria i a les 20:00 hores en segona, està prevista la celebració de l’Assemblea General Ordinària de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA), a la qual us convoquem d’acord amb el següent

Ordre del Dia:

Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior (*)
Presentació i aprovació, si s’escau, del balanç d’activitats del curs 2013/2014
Presentació i aprovació, si s’escau, del balanç econòmic del curs 2013/2014
Precs i preguntes

Dinamització Set. Santa

Data: 
Apr-2014

Intercanvi de llibres

Aquest any, i de cara al proper curs 2013-2014, volem posar a disposició de les famílies de l’escola un nou projecte de reutilització de llibres. Des de l’AMPA s’han estat estudiant diverses fórmules ja utilitzades per altres centres, i un cop avaluats els seus avantatges i inconvenients, hem optat per un nou sistema que serà gestionat per les pròpies famílies mitjançant la plataforma que posem a la vostra disposició: www.bookint.eu

FAO: Pòlissa d'assegurança 2010-2011

Data: 
May-2011

Adjuntem les còpies de les dues pòlisses d’assegurança que tenim contractades amb la companyia AXA Aurora Vida.
Salutacions,
Junta de l’AMPA

Consell Escolar

Data: 
Jan-2009

En el fitxer adjunt podreu trobar la informació relativa al Consell Escolar, les seves competències, la composició, els mecanismes d'elecció i renovació dels membres i la composició actual.

SEGUEIX-NOS!

FAO

Cartell Som Escola 160

afaec