You are hereAMPA / FAO

FAO


L’assegurança d’orfenesa FAO 2017-18

18/09/2017 11:39

Què és?

És una assegurança que vol garantir que cap alumne de l’Escola hagi de deixar-la per motius econòmics per haver perdut un progenitor: cobreix l’import del costos obligatoris l’escolarització de l’alumne a l’Escola IPSI fins a 2n de Batxillerat en cas de defunció d’un -o de tots dos- progenitors/tutors. Les famílies la contracten col·lectivament amb la companyia d’assegurances que en cada moment ofereixi millors condicions a l’AMPA, que realitza la gestió en el seu nom: actualment està subscrita amb AXA.

Quins són els seus avantatges?

L’assegurança d’orfenesa FAO 2016-17

18/09/2016 11:17

Què és?
És una assegurança que vol garantir que cap alumne de l’Escola hagi de deixar-la per motius econòmics per haver perdut un progenitor: cobreix l’import del costos obligatoris l’escolarització de l’alumne a l’Escola IPSI fins a 2n de Batxillerat en cas de defunció d’un -o de tots dos- progenitors/tutors. Les famílies la contracten col·lectivament amb la companyia d’assegurances que en cada moment ofereixi millors condicions a l’AMPA, que realitza la gestió en el seu nom: actualment està subscrita amb AXA.
Quins són els seus avantatges?

Fons d'Ajuda a l'Orfenesa (FAO)

Us volem recordar que la Junta de l’AMPA posa a disposició de les famílies una ASSEGURANÇA D’ORFENESA (FAO) que, en cas de pèrdua d’un progenitor/tutor, cobreix l’import dels costos obligatoris d’escolarització a l’IPSI fins a segon de Batxillerat dels fills assegurats. L’assegurança, per tant, assegura la continuïtat del Projecte educatiu que hem triat per als nostres fills.

Renovació de l'assegurança d'orfenesa

Tal i com es va aprovar per l'Assemblea, s'ha procedit a la renovació de l'assegurança d'orfenesa. De les dues pòlisses anteriorment vigents, segons fossin tots dos o un de sol els progenitors/tutors coberts, s'ha passat a una de sola.

Recordem que aquesta dóna dret a tenir dos progenitors/tutors assegurats.

Les condicions de la cobertura són les mateixes, per la qual cosa es renova la vigència de la pòlissa número 59.010.413 que ja teníeu a disposició al web; únicament s'han actualitzat el llistat d'alumnes i els costos corresponents a aquest curs.

Noticia informativa FAO/AMPA

Per interès general hem cregut oportú informar-vos de temes relacionats amb les quotes de FAO i AMPA pel curs vinent perquè així tothom pugui fer les seves previsions.

Aquest any, per tal de poder ajustar les quotes del Fons d’Ajuda a l’Orfenesa (FAO) a l’import de la pòlissa que tenim contractada amb AXA, per tal de poder repercutir la participació en beneficis, i per poder dividir l’import en dos rebuts, canviarem l’operativa, de la següent manera:

Convocatòria d’Assemblea General Extraordinària de l’AMPA

16/04/2012 20:00

Benvolguts associats,

El dilluns dia 16 d’abril de 2012, a partir de les 19:50 hores en primera convocatòria, i a les 20:00 hores en segona convocatòria, us convoquem a l’Assemblea General Extraordinària de l’AMPA que es celebrarà d’acord amb el següent

Ordre del dia:

1.Tancament definitiu de l’antic sistema de fons d’orfenesa, prèvia aprovació, si s’escau, de l’acord al que ha arribat la Junta amb l’Escola per tal que aquesta assumeixi totalment els alumnes que en són beneficiaris.

FAO - Acord amb l'Escola

El passat dia 2 de març es va arribar a un acord amb l’Escola perquè es fes càrrec del antic Fons d’ajuda a l’orfenesa (FAO) que fins ara gestionava l’AMPA.

Com ja es va comentar a l’acta de la última reunió del mes de febrer, atenent a la bona disposició i receptivitat que va mostrar l’Escola en aquest punt, vam liquidar els comptes assumint una reduïda xifra de dèficit que serà amortitzada en els propers anys, significant una solució per un tema que era totalment deficitari i que ha estat motiu de preocupació per part de les últimes Juntes de l’AMPA.

Informació quota FAO 2011-12

El passat mes de desembre es van passar a cobrament les quotes d’aquest curs 2011/2012 a les famílies adherides al Fons de Ajuda Orfenesa (FAO).

Aquest es el segon any que ho fem des de que es va decidir per Junta extraordinària externalitzar el servei mitjançant la companyia d’assegurances AXA.

En el mateix rebut hi anava la quota AMPA anyal que recordem no queda afectada pel nombre de fills que es tinguin ja que es única per família.

SEGUEIX-NOS!

FAO

Cartell Som Escola 160

afaec